• Christmas 2023
  คลิปการแสดงคริสต์มาสคอนเสิร์ตของวง Super Brass ประจำปี 2023 Merry Christmas ครับ
 • 60 Drill For Trombone
  แบบฝึก 60 นาทีสำหรับทรอมโบน ตำราแบบฝึก 60 นาทีสำหรับทรอมโบนเล่มนี้ ได้รับแนวคิดและแรงบันดาลใจมาจากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุ่มอาจารย์ผู้สอนวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเด็นของข้อจำกัดในการบริหารเวลาสำหรับการเตรียมการสอนวิชาปฏิบัติเครื่องเดี่ยวและการผลิตผลงานสร้างสรรค์ที่จำเป็นต้องใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติอย่างน้อย 2 ถึง 3… Read more: 60 Drill For Trombone
 • “Buzzing” Basic for Brass players
  Buzzing หรือ “การเป่าปากเปล่า” คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการเล่นเครื่องเป่าทองเหลืองนอกเหนือจากการฝึกลมและการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี เนื่องจากแท้จริงแล้วในการให้กำเนิดเสียงของเครื่องเป่าทองเหลืองนั้น เสียงเกิดจากการสั้นสะเทือนของริมฝีปากที่เกิดจากการเป่าลมโดยมีปากเป่า (Mouthpiece) และเครื่องดนตรีทำหน้าที่เป็นเครื่องขยายเสียงให้มีความแม่นยำและมีความดังมากขึ้น ตามหลักสำหรับนักเล่นเครื่องลมทองเหลืองระดับเบื้องต้น ที่เริ่มมีความสามารถในการบรรเลงขั้นพื้นฐาน… Read more: “Buzzing” Basic for Brass players
 • ต้นกำเนิดและวิวัฒนาการของทรอมโบน
  การศึกษาประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีจำเป็นที่จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจบริบทแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านของสังคม ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยี ไปพร้อมๆกัน เนื่องจากทั้งสามด้านล้วนส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงและการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องดนตรีแทบทั้งสิ้น ซึ่งหากจะกล่าวถึงต้นกำเนิดที่แท้จริงสำหรับทรอมโบน อาจต้องย้อนไปจนถึงยุคโบราณ เนื่องจากนักประวัติศาสตร์ทางด้านดนตรีหลายท่านเชื่อว่าทรอมโบนมีวิวัฒนาการต่อมาจาก Natural Trumpet… Read more: ต้นกำเนิดและวิวัฒนาการของทรอมโบน
 • ท่อนเพลงบรรเลงเดี่ยวสำหรับเทเนอร์ทรอมโบนตำแหน่งที่ 1 ผลงานซิมโฟนีหมายเลข 3 ของกุสตาฟ มาห์เลอร์ ท่อนที่ 1
  บทเพลงซิมโฟนนีหลายเลข 3 ของกุสตาฟ มาห์เลอร์สำหรับเครื่องเทเนอร์ทรอมโบนนั้น ถือว่าเป็นหนึ่งในหลายๆงานประพันธ์สำหรับวงออร์เคสตราที่นักศึกษาเครื่องทรอมโบนและนักทรอมโบนระดับอาชีพทุกคนควรรู้จัก เนื่องจากเป็นบทเพลงที่มีท่อนบรรเลงเดี่ยวสำหรับทรอมโบนในการบรรเลงของวงออร์เคสตราที่มีความยาวและมีความหลากหลาย อีกทั้งบทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นโดยนักประพันธ์ช่วงปลายยุคโรแมนติก ซึ่งเป็นยุคที่วงซิมโฟนีออร์เคสตราพัฒนามาจนถึงจุดสูงสุดที่กลายเป็นมาตรฐานสำหรับการบรรเลงของวงซิมโฟนีออร์เคสตราในยุคปัจจุบัน ซึ่งในการบรรเลง ผู้แสดงจะต้องใช้สมาธิและความสามารถที่สูงมาก… Read more: ท่อนเพลงบรรเลงเดี่ยวสำหรับเทเนอร์ทรอมโบนตำแหน่งที่ 1 ผลงานซิมโฟนีหมายเลข 3 ของกุสตาฟ มาห์เลอร์ ท่อนที่ 1