ท่อนเพลงบรรเลงเดี่ยวสำหรับเทเนอร์ทรอมโบนตำแหน่งที่ 1 ผลงานซิมโฟนีหมายเลข 3 ของกุสตาฟ มาห์เลอร์ ท่อนที่ 1

บทเพลงซิมโฟนนีหลายเลข 3 ของกุสตาฟ มาห์เลอร์สำหรับเครื่องเทเนอร์ทรอมโบนนั้น ถือว่าเป็นหนึ่งในหลายๆงานประพันธ์สำหรับวงออร์เคสตราที่นักศึกษาเครื่องทรอมโบนและนักทรอมโบนระดับอาชีพทุกคนควรรู้จัก เนื่องจากเป็นบทเพลงที่มีท่อนบรรเลงเดี่ยวสำหรับทรอมโบนในการบรรเลงของวงออร์เคสตราที่มีความยาวและมีความหลากหลาย อีกทั้งบทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นโดยนักประพันธ์ช่วงปลายยุคโรแมนติก ซึ่งเป็นยุคที่วงซิมโฟนีออร์เคสตราพัฒนามาจนถึงจุดสูงสุดที่กลายเป็นมาตรฐานสำหรับการบรรเลงของวงซิมโฟนีออร์เคสตราในยุคปัจจุบัน ซึ่งในการบรรเลง ผู้แสดงจะต้องใช้สมาธิและความสามารถที่สูงมาก […]

หนังสือ 24/ 7 ทรอมโบน

หนังสือรวมบทความ สาระและความรู้เกี่ยวกับการบรรเลงทรอมโบน ที่ทำออกมาในรูปแบบของหนังสือ เพราะเราใช้ชีวิตตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์เป็น ทรอมโบน หนังสือรวมสาระ […]