หนังสือ 24/ 7 ทรอมโบน

หนังสือรวมบทความ สาระและความรู้เกี่ยวกับการบรรเลงทรอมโบน ที่ทำออกมาในรูปแบบของหนังสือ เพราะเราใช้ชีวิตตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์เป็น ทรอมโบน

หนังสือรวมสาระ 24 / 7 ทรอมโบน 

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ร่วมกินเวลากว่าค่อนชีวิต ที่ทรอมโบนได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตของผู้เขียน ทั้งในการแนะนำและเปิดโลกให้มีโอกาสรู้จักกับดนตรีคลาสสิก ช่วยเป็นเครื่องมือให้การสร้างงาน สร้างอาชีพจนได้มีโอกาสเข้ามาทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้ให้การศึกษาด้านดนตรีและการบรรเลงเครื่องทรอมโบนแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ โดยเป็นระยะเวลาเกือบปี ตั้งแต่ มิถุนายน พ.ศ.2554 ผู้เขียนได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติการบรรเลงทรอมโบนผ่านการทำงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ การทดลอง ควบคู่ไปกับการเป็นศิลปิน นักดนตรีประจำวงเชียงใหม่ซิมโฟนีออร์เคสตราและวงซุปเปอร์บราสอองซอมเบลอ โดยทั้งหมดนำมาซึ่งประสบการณ์มากมาย ทั้งที่ประสบความสำเร็จและความยากลำบากซึ่งนำไปสู่ความล้มเหลว ที่ยากต่อการบอกเล่าและเขียนเป็นบทความ ดังนั้น การรวบรวมและเรียบเรียงองค์ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาร่วม 10 ปีของผู้เขียนเพื่อนำเสนอในรูปแบบ “หนังสือ” คงจะเป็นทางเลือกที่น่าจะเหมาะสมที่สุด

หนังสือ 24/7 ทรอมโบนเล่มนี้ จึงเปรียบเหมือนไมล์สโตนหนึ่ง ทั้งในฐานะของนักวิชาการและการเป็นนักทรอมโบน ที่สรุปองค์ความรู้ เหตุการณ์ต่าง ๆ และประสบการณ์ที่ได้สะสมมาตลอดระยะเวลา 10 ปี ซึ่งได้นำมาเรียบเรียงเป็นบทความและสาระเกี่ยวกับการบรรเลงทรอมโบน เพื่อนำเสนอแนวคิด หลักปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดจนแบบฝึก ที่ผู้เขียนได้พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาและใช้ในการฝึกซ้อมส่วนตัว ซึ่งแม้จะเป็นเพียงมุมมองและการศึกษาค้นคว้าจากแง่มุมของบุคคลเดียว แต่ผู้เขียนคาดหวังว่าองค์ความรู้และแนวทางงหลักปฏิบัติเหล่านี้ จะพอช่วยให้เหล่านักทรอมโบนทานอื่น ๆ สามารถนำไปปรับใช้กับการฝึกซ้อมและการบรรเลงของตนได้ ไม่มากไม่น้อย โดยรายละเอียดผ่านในหนังสือ 24/7 ทรอมโบนจะเป็นการรวบรวมบทความของผู้เขียนที่ได้เขียนขึ้นและบางส่วนก็ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการอยู่บ้าง โดยเน้นไปที่แนวทางการเตรียมตัว การฝึกซ้อมส่วนตัว และการพัฒนาแบบฝึกหัดประกอบกับข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับบทเพลงที่ต้องทำการบรรเลง เพิ่มเติมด้วยสาระอื่น ๆ ที่ผู้เขียนได้เขียนและเรียบเรียงขึ้นเป็นบทความสั้น ๆ ในภาคผนวก

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ 24/7 ทรอมโบนเล่มนี้จะสามารถสร้างประโยชน์ และเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับทรอมโบนให้แก่ทุกท่านได้มากยิ่งขึ้น ด้วยความตั้งใจและหวังดียิ่ง หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนยินดีและขอน้อมรับคำแนะนำ เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงให้ผลงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในอนาคต

รายละเอียดหัวข้อที่น่าสนใจ

 • ต้นกำเนิดและวิวัฒนาการของทรอมโบน
 • การบรรเลงเดี่ยวเทเนอร์ทรอมโบนบทประพันธ์เพลง “Colloquy for solo Trombone and Symphonic Band” โดยวิลเลี่ยม โกลด์สไตน์
 • การบรรเลงเดี่ยวเทเนอร์ทรอมโบนบทเพลงคอนแชร์โตสำหรับทรอมโบนและวงออร์เคสตราผลงานของโลนนี่ โกรนดาลห์
 • การแสดงไพรซ์วินเนอร์คอนเสิร์ต 2018 ของวงซุปเปอร์บราซอองซอมเบลอคอนแชร์โตแรปโซดีสำหรับวงทรอมโบนควอร์เท็ตผลงานของโมคริส ฟายโนท์ : การเตรียมความพร้อมและการแสดง
 • หลักสำคัญสำหรับการเป็นนักดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงละครเวที
 • บทเพลงสรรเสริญสดุดีธรรมชาติ : ซิมโฟนีหมายเลข ๓ ของกุสตาฟ มาห์เลอร์
 • แบบฝึกปฏิบัติ 60 นาทีสำหรับทรอมโบน

 บทความสั้น

 • “Buzzing” Basic for Brass players
 • คำศัพท์และกลุ่มคำภาษาเยอรมันในบทเพลงซิมโฟนีหมายเลข 3 ของกุสตาฟ มาห์เลอร์ : การตีความหมายและการนำปรับใช้สำหรับการบรรเลงเทเนอร์ทรอมโบน
 • กุสตาฟ มาห์เลอร์ 
 • Arnold Jacobs : The Legacy of  a Master

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *