แนะนำตำราทรอมโบน

แบบฝึก 60 นาทีสำหรับทรอมโบน มาแล้วครับ ตำาราเล่มนี้ผ่านกระบวนการตรวจประเมินทั้งในด้านเนื้อหาและด้านวิชาการเป็นที่เรียบร้อย โดยสำหรับท่านที่สนใจ ก็สามารถสแกนสั่งผ่าน QR Code ในราคาเพียง […]

60 Drill For Trombone

แบบฝึก 60 นาทีสำหรับทรอมโบน ตำราแบบฝึก 60 นาทีสำหรับทรอมโบนเล่มนี้ ได้รับแนวคิดและแรงบันดาลใจมาจากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุ่มอาจารย์ผู้สอนวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเด็นของข้อจำกัดในการบริหารเวลาสำหรับการเตรียมการสอนวิชาปฏิบัติเครื่องเดี่ยวและการผลิตผลงานสร้างสรรค์ที่จำเป็นต้องใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติอย่างน้อย 2 ถึง 3 […]

“Buzzing” Basic for Brass players

Buzzing หรือ “การเป่าปากเปล่า” คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการเล่นเครื่องเป่าทองเหลืองนอกเหนือจากการฝึกลมและการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี เนื่องจากแท้จริงแล้วในการให้กำเนิดเสียงของเครื่องเป่าทองเหลืองนั้น เสียงเกิดจากการสั้นสะเทือนของริมฝีปากที่เกิดจากการเป่าลมโดยมีปากเป่า (Mouthpiece) และเครื่องดนตรีทำหน้าที่เป็นเครื่องขยายเสียงให้มีความแม่นยำและมีความดังมากขึ้น ตามหลักสำหรับนักเล่นเครื่องลมทองเหลืองระดับเบื้องต้น ที่เริ่มมีความสามารถในการบรรเลงขั้นพื้นฐาน […]

ต้นกำเนิดและวิวัฒนาการของทรอมโบน

การศึกษาประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีจำเป็นที่จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจบริบทแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านของสังคม ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยี ไปพร้อมๆกัน เนื่องจากทั้งสามด้านล้วนส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงและการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องดนตรีแทบทั้งสิ้น ซึ่งหากจะกล่าวถึงต้นกำเนิดที่แท้จริงสำหรับทรอมโบน อาจต้องย้อนไปจนถึงยุคโบราณ เนื่องจากนักประวัติศาสตร์ทางด้านดนตรีหลายท่านเชื่อว่าทรอมโบนมีวิวัฒนาการต่อมาจาก Natural Trumpet […]

ท่อนเพลงบรรเลงเดี่ยวสำหรับเทเนอร์ทรอมโบนตำแหน่งที่ 1 ผลงานซิมโฟนีหมายเลข 3 ของกุสตาฟ มาห์เลอร์ ท่อนที่ 1

บทเพลงซิมโฟนนีหลายเลข 3 ของกุสตาฟ มาห์เลอร์สำหรับเครื่องเทเนอร์ทรอมโบนนั้น ถือว่าเป็นหนึ่งในหลายๆงานประพันธ์สำหรับวงออร์เคสตราที่นักศึกษาเครื่องทรอมโบนและนักทรอมโบนระดับอาชีพทุกคนควรรู้จัก เนื่องจากเป็นบทเพลงที่มีท่อนบรรเลงเดี่ยวสำหรับทรอมโบนในการบรรเลงของวงออร์เคสตราที่มีความยาวและมีความหลากหลาย อีกทั้งบทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นโดยนักประพันธ์ช่วงปลายยุคโรแมนติก ซึ่งเป็นยุคที่วงซิมโฟนีออร์เคสตราพัฒนามาจนถึงจุดสูงสุดที่กลายเป็นมาตรฐานสำหรับการบรรเลงของวงซิมโฟนีออร์เคสตราในยุคปัจจุบัน ซึ่งในการบรรเลง ผู้แสดงจะต้องใช้สมาธิและความสามารถที่สูงมาก […]

หนังสือ 24/ 7 ทรอมโบน

หนังสือรวมบทความ สาระและความรู้เกี่ยวกับการบรรเลงทรอมโบน ที่ทำออกมาในรูปแบบของหนังสือ เพราะเราใช้ชีวิตตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์เป็น ทรอมโบน หนังสือรวมสาระ […]