ต้นกำเนิดและวิวัฒนาการของทรอมโบน

การศึกษาประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีจำเป็นที่จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจบริบทแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านของสังคม ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยี ไปพร้อมๆกัน เนื่องจากทั้งสามด้านล้วนส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงและการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องดนตรีแทบทั้งสิ้น ซึ่งหากจะกล่าวถึงต้นกำเนิดที่แท้จริงสำหรับทรอมโบน อาจต้องย้อนไปจนถึงยุคโบราณ เนื่องจากนักประวัติศาสตร์ทางด้านดนตรีหลายท่านเชื่อว่าทรอมโบนมีวิวัฒนาการต่อมาจาก Natural Trumpet […]